Turbokforlaget Bergen DA

Turbokforlaget Bergen DA:

Bøker fra Turbokforlaget:

Turer utenom bøkene:

To forlag:

- Turbokforlaget

- Turbokforlaget Bergen DA

Nedblåst skog - ikke bare vinden sin feil?

Vinden er den direkte årsaken til store trefall. Men så lenge skogen står i fred, vil bare de ytterste trærne vokse opp med mye vind og således tåle mye av den sorten og beskytte resten av skogen.

Trærne inne i skogen er derimot ikke bygget for vind. Bl.a. har de små og grunne røtter. Hvorfor bruke mye ressurser på solid feste når du aldri har hatt behov for det? Ved hogst, f eks for en bilvei, blir mange av de opprinnelig indre trærne nå de ytre trærne og dermed utsatt for stormen. Disse vil da raskt gå over ende.


Ytterkanten mot hogstfeltet har ikke tålt vinden! Dette er ved veien rett etter Fanahytten, på vei mot Livarden.

I starten på turen til Livarden (like etter Fanahytten) er det mange "flotte" eksempler på dette. Mye av den store granskogen er blåst ned av en storm. Slike nedblåste trær kan ligge i spenn og på den måten inneholde mye energi som kan bli utløst hvis treet flyttes eller kappes. Flere mennesker har omkommet av slikt. Terrenget kan også bli svært tungt eller umulig å bevege seg i.


Her skulle stien ha gått. Den er rett og slett revet opp med rotveltene!


Ikke lett å komme fram her.

På siste del av rundturen ned fra Livarden måtte vi skifte kurs pga store områder der skogen lå flat. Se bildene over.

Den fullstendige turbeskrivelsen til Livarden med bilder, kart og tekst finner du i Turbok for Bergenshalvøyen!

Copyright © 2016 Turbokforlaget Bergen