Turbokforlaget Bergen DA

Turbokforlaget Bergen DA:

Bøker fra Turbokforlaget:

Turer utenom bøkene:

To forlag:

- Turbokforlaget

- Turbokforlaget Bergen DA

Turen "Fløyen via Fløysvingene"

Det går ingen tur "rett opp" fra sentrum til Fløyen. Uansett hvilket alternativ man velger, blir det en del svinger fram og tilbake. Turen via Fløysvingene opp til Fløypilen er kanskje den de fleste vil velge når de skal raskt opp. Den er mye mer enn en transportetappe!

Det et flere sett med svinger som møtes og krysser, så det gir noen ulike alternativer. Den turen vi har beskrevet i "Turbok for Bergenshalvøyen" går gjennom parken ved Skansen og følger veien "Tippetue" gjennom en stor sving før den kommer inn på Fløyveien.

Først etter at Fløyveien er passert (rett etter at vi har krysset Fløybanen fram og tilbake igjen ved Skansemyren stasjon) begynner selve "Fløysvingene", en grusvei som slynger seg i seks brå svinger med rette strekk mellom, før den kommer opp til Fløypilen og kobles på turveinettet rundt Fløyen.

Selve Fløysvingene er et idyllisk sted. De høye trærne sperrer riktignok noe for utsikten, men det er åpne utsiktspunkter flere steder, og trærne og løvtaket gir en spesiell stemning på store deler av turen.

Bilde: Copyright (C) 2016 Turbokforlaget Bergen

Trærne gir en spesiell stemning, som de ranke bøkene her i Fløyveien.

Blant de andre alternativene (som vi ikke ville komplisere beskrivelsen i boken med) kan vi nevne to:

  1. I krysset mellom "Tippetue" og Fløyveien (bilde 8 i boken, 7 i heftet) kan du gå rett fram i stedet for å svinge hardt til høyre. Da fortsetter du i "Tippetue" som tar et par store svinger og en lang løkke nordover før den kommer tilbake og treffer på "hovedturen" igjen ved Fløypilen. Du kan se på kartet til "Startpakke for Fløyen", s. 20 i boken (denne delen av kartet har ikke fått plass i heftet).

  2. Du kan "koble sammen" turene "Fløyen via Fløysvingene" og "Fløyen via Skansemyren". Rett før Skansemyren stasjon (bilde 9 i boken, 8 i heftet) går du ned en liten bakke og kommer inn på "Skansemyren"-turen.

Når du er kommet opp til Fløypilen, går turbeskrivelsen videre til selve Fløyen. Men også her er det naturligvis muligheter for å variere og gå i andre retninger. For eksempel er veien nokså kort opp til Fløyvarden, det høyeste punktet på Fløyen – ganske lite beferdet i forhold til de travleste turstiene. "Startpakke for Fløyen" kan være til god hjelp for å finne fram hit eller til andre alternativer!

Bilde: Copyright (C) 2016 Turbokforlaget Bergen

Ett av flere skilt med visdomsord som man kan finne i områdene rundt Fløyen!


Rettelser:

En oppmerksom leser har påpekt to feil i denne turbeskrivelsen i "Turbok for Bergenshalvøyen":

På s. 17 i boken (s. 8 i heftet) står det at "Vi kommer opp på Skansemyren rett foran den gamle brannstasjonen. Det skulle være "VI kommer opp til Skansen rett foran den gamle brannstasjonen." (Skansemyren er et annet sted!)

På s. 18 i boken (s. 9 i heftet) står det "Etter en lang, rett strekning kommer vi til gaten Øvre Skansemyren." Det rette gatenavnet skal være Nordre Skansemyren! Vi beklager!


Fullstendig turbeskrivelse med bilder, kart og tekst finner du i 
Turbok for Bergenshalvøyen
!


Copyright © 2016 Turbokforlaget Bergen