Turbokforlaget Bergen DA

Turbokforlaget Bergen DA:

Bøker fra Turbokforlaget:

Turer utenom bøkene:

To forlag:

- Turbokforlaget

- Turbokforlaget Bergen DA

Filosofien bak "Turbok for Bergenshalvøyen"

Trengte vi enda en turbok for Bergen? Ja – her forklarer vi hvorfor!

Tanken bak "Turbok for Bergenshalvøyen" er et ønske om å få flere ut på tur! Bergenshalvøyen byr på det beste bynære turterrenget i Norge, og det sier ikke lite! Alle som bor i Bergen og Os har fantastiske turmuligheter innen rekkevidde, enten bokstavelig talt utenfor stuedøren eller en kort buss- eller biltur unna.

Likevel er det mange som bruker turmulighetene lite. Det er nok mange grunner til det, men mange synes det er tungvint eller vanskelig å finne fram til de gode turene. Man ser kanskje et spennende fjell, men vet ikke akkurat hvor det er best å starte eller gå hvis man vil gå tur der – eller om turen er kort eller lang, tung eller lett.

Noen har sine faste turer som de bruker mye, men har ikke så lett for å variere turvalget. De dagene det ikke passer å gå på den "vanlige" turen, blir det kanskje ikke noen tur. For besøkende , studenter og innflyttere er det heller ikke lett å finne fram til de beste turene.

Så hvordan hjelpe flere ut på tur, uten at de skal kjøre eller gå feil?


Bildene med piler viser veien for kjøring og fottur.

I "Turbok for Bergenshalvøyen" bruker vi metoden som er utviklet i turbøkene fra Turbokforlaget. Bøkene er basert på detaljerte kjøre- og turbeskrivelser. Vi forklarer veien fram til turstart med buss eller bil, og selve fotturen. Alt dette vises med bilder som peker ut veien eller stien og samtidig gir deg et inntrykk av turen. Oransje piler på bildene viser hvor du skal kjøre. De grønne viser hvor du skal gå. Noen steder har vi for sikkerhets skyld satt et rødt kryss over en vei du ikke skal gå. Der det er lett å gå feil eller spesielt bratt i nærheten, har vi dessuten satt inn en varseltrekant og omtalt dette nærmere i teksten.

Et annet praktisk virkemiddel er et mindre hefte som skal være lett å ha i hånden eller lommen under selve fotturen. Etter at du har parkert eller gått av bussen, kan du legge bort den store boken og ha bare det lille heftet for hånden på turen, så du lett kan sjekke bilder, kart og tekst ved veivalgene.

Dette er altså framfor alt en praktisk turbok! Den største forskjellen mellom "Turbok for Bergenshalvøyen" og de andre turbøkene som finnes, er nettopp dette at vi via bilder gir alt du trenger for faktisk å få gjennomført turen, selv om du ikke er kjent fra før. Samlet skal kjøre-/bussbeskrivelsen, kartet med inntegnet rute og bildenumre, og ikke minst bildene og teksten som tar deg gjennom hele fotturen, gi nok hjelp til at du kan gå alle turene. Nesten som om du hadde med en kjentmann!

Mange andre turbøker har godt utvalg av spennende turer som beskrives med pyntebilder og tekst. Dette gir inspirasjon eller ideer, men de fleste bøkene mangler de praktiske detaljene. Det blir som en kokebok der oppskriftene er ufullstendige eller mangler. Maten ser fristende ut og får tennene til å løpe i vann, men det er ikke opplagt hvordan du kan lage den selv!

Den metoden vi bruker i "Turbok for Bergenshalvøyen" krever en del plass. Vi må ha med nok bilder til å vise alle veivalg både ved kjøring og selve fotturen. Vi har også tatt med kart som viser turene med tilstrekkelig (men ikke for mye) detaljer.

For at ikke boken skulle bli for stor og uhåndterlig har vi derfor måttet begrense antallet turer. Vi mener det er viktigere at du faktisk kan bruke boken og gå de turene vi har med, enn at det er svært mange turer og alternativer. Når du har gått disse turene, er det naturligvis fullt mulig å utforske tilstøtende områder og alternativer! I en del tilfeller har vi også tatt med tips om hvordan turene kan varieres eller kombineres.

Copyright © 2016 Turbokforlaget Bergen