Turbokforlaget

Tips for Turbok for Molde og Omegn

Julaksla

Etter at turboka kom ut har så mange gått denne turen at den riktige stien nå er tydelig. Turen er en av Moldes fineste. I 2010 er det en StikkUt-post her.

Navnendring fra Otterøya til Otrøya

I boka har vi valgt å bruke offisielle navn fra Statens Kartverk, dvs. vi bruker navn slik de framkommer på kartene. Dette for å hjelpe dem som ikke er lokalkjent. Nå har imidlertid Kartverket endret sin stavemåte av Otterøya til Otrøya. Vi har likevel brukt stavemåten med to t'er, da det er denne som står på de kartene de fleste har. Når dette er sagt er vi svært kritiske til Kartverkets innføring av stavemåter som ikke brukes av lokalbefolkningen. Dette skaper problemer, enten der er snakk om veiskilt, kart eller turbøker.

Korrigering av stistarten til Bløkallen

Parkering og stistart er som angitt ved bekken som vist på kartet til høyre.
I første opptrykk av boka var parkering og stistart plassert der stien skrår oppover fra veien (i nordlig utgang av svingen på bilveien).

Skokknoken -> Stokknoken

Fjellet på halvøya mot Gjemnessundet heter Stokknoken med t og ikke Skokknoken. Vi beklager skrivefeilen.

Oppdatert beskrivelse til

Silsetfjellet